1.6.18

Ο δάσκαλος πρέπει να κάνει την μάθηση ταξίδι γνώσης και  εμπειρίας.

Να δίνει αγάπη. Να αγκαλιάζει τα παιδιά και να γίνει όραμα και ελπίδα.

Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς όφελος της διδασκαλίας.

Να υποδύεται ρόλους.

Να παίζει, καθώς το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη και την συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.

Γιατί Lexithiria; επειδή:

Γιατί Lexithiria; επειδή: